Skip to main content
International MindednessInternational Mother Language DayMarathiMultilingual

लायफ्रेरियन – IB शालेय ग्रंथालय क्षेत्राची सेवा गुणवत्ता उंचावणारी समर्पित संस्था.

शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये ग्रंथालयाचे स्थान किती महत्वाचं आहे याची आपण सर्वांना जाणीव आहेच. ग्रंथालय हे…
Administrator
12th June 2021