Skip to main content
International MindednessMultilingualMultilingualismTelugu

నా టి నుండి నే టి వ ర కూ సా హి త్య0లో మా ర్పు లు-ప్రా ముఖ్య త లు (Changes in literature and it’s importance)

మానవుడు సంఘజివి, అనితరసాధ్యుడు, నిరంతరాన్వేషి. విజ్ఞాన ఖని. పూర్వం అంటే మానవుని ఆవిర్భావం జరిగాక, ఈ యుగాలు లేవు. యుగ…
Team Liferarian
21st November 2021
International Mother Language DayMarathiMultilingualMultilingualism

ग्रंथपालाची भूमिका: आजीवन शिक्षण

प्रिय वाचक, या ब्लॉग पोस्टद्वारे, आयबी शिक्षणातील ग्रंथपालनाच्या भूमिकेवरील श्रेणी -3 कार्यशाळेदरम्यान घेतलेल्या शिक्षणाचे काही…
Team Liferarian
7th October 2021
International MindednessInternational Mother Language DayMarathiMultilingual

लायफ्रेरियन – IB शालेय ग्रंथालय क्षेत्राची सेवा गुणवत्ता उंचावणारी समर्पित संस्था.

शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये ग्रंथालयाचे स्थान किती महत्वाचं आहे याची आपण सर्वांना जाणीव आहेच. ग्रंथालय हे…
Administrator
12th June 2021